ANC Danışmanlık

ANC Danışmanlık firmaların gelecekteki kazanımlarını bugünden öngörülebilir ve ulaşılabilir hale getirmek için katma değer yaratan, yenilikçi ve etkin çözüm önerileri ile müşterilerine destek olmak amacıyla kurulmuştur.

"Ölçek ve sektör ayrımı yapmadan katma değer yaratan, yenilikçi ve etkin çözüm önerileri ile hizmet sağlamak" vizyonu ile çalışmalarını yürütmekte olan ANC Danışmanlık;

  • Şirketlerin üzerinde önemli bir mali yük getiren Pazarlama, Ar-Ge ve diğer yönetim süreçlerindeki maliyetlerinin ulusal ve uluslararası desteklerle karşılamanın yöntemlerini firmalar ile paylaşmaktadır.
  • Ar-Ge süreçlerinin daha yaratıcı ekiplerin oluşturulması, süreçlerin etkin, projelendirme ve bütçelendirme mantıkları ile çalışır hale getirilmesinde yönetim desteği sağlamaktadır.
  • İş birliği kuruluşlarının sektörel çalışmalarında ihtiyaç duyulan sektör yapılanma çalışmaları ve sektörün yeni pazarlara giriş stratejilerinin oluşturulmasında katkı sağlayacak desteklerden faydalanmalarını sağlamaktadır.